Homepage
Hosting
Domény
Podpora
Nemáte zvolenou
doménu pro objednání.
Nemáte vybraný
hostingový program.

se_ziskem


Hostingový program "SE ZISKEM" je ur?en pro firemní prezentace, e-shopy, katalogy, apod. Hostingový program spl?uje vše, co k provozu moderní webové prezentace pot?ebujete.

P?esnou specifikaci a porovnání s druhým programem najdete v odkaze "HOSTING".

Objednání je vhodné provést nap?ed výb?rem domény, kterou chcete registrovat, a potom pokra?ovat výb?rem hostingového programu. Je ovšem možný i opa?ný postup, p?ípadn? objednání pouze hostingového programu bez nutnosti registrace domény (nap?. p?i p?evodu již existující domény).


Cena služby:  66,- K?/m?síc (+DPH). Celkové ro?ní náklady jsou tedy: 792,- K? (+DPH).