Homepage
Hosting
Domény
Podpora
Nemáte zvolenou
doménu pro objednání.
Nemáte vybraný
hostingový program.

bez_zisku


 

Hostingový program "BEZ ZISKU" je ur?en pro soukromé prezentace, herní klany, neziskové projekty a podobn?. Není ur?en, jak již název napovídá, pro prezentace ur?ené k vytvá?ení zisku (firemní prezentace, e-shopy, nabídkové katalogy, atd.)

P?esnou specifikaci a porovnání s druhým programem najdete v odkaze "HOSTING".

Objednání je vhodné provést nap?ed výb?rem domény, kterou chcete registrovat, a potom pokra?ovat výb?rem hostingového programu. Je ovšem možný i opa?ný postup, p?ípadn? objednání pouze hostingového programu bez nutnosti registrace domény (nap?. p?i p?evodu již existující domény).


Cena služby:  33,- K?/m?síc (+DPH). Celkové ro?ní náklady jsou tedy: 396,- K? (+DPH).